SVATÝ HOSTÝN

Nejnavštěvovanější poutnické místo Moravy je Svatý Hostýn, které se nachází na severozápadní části pohoří Hostýnské vrchy. Hostýn je obýván již od 12. století př. n. l., kdy na něm postavili opevnění lidé lužické kultury. Toto opevnění bylo ještě několikrát předěláno dalšími kulturami. V dnešní době už po něm zůstaly pouze základy.

Svatý Hostýn má dva vrcholy, jeden ve výšce 736 m a druhý 718 m n. m. Vrcholy spojuje velké sedlo zvané amfiteátr, na jehož jižním úbočí vede křížová cesta. Dále tu naleznete hřbitůvek jezuitských mnichů a pomník skautů, kteří zahynuli ve vězení za dob totality. Nižší z vrcholů je zdoben bazilikou Nanebevzetí Panny Marie, která je dominantním objektem Hostýna. Na vyšším vrcholu byla na konci 19. století postavena 15 m vysoká rozhledna.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie je spojena dlouhými schody s kaplí, vedle které vyvěrá zázračně uzdravující pramen. K tomu se pojí legenda, která praví, že pramen vytryskl na přímluvu Matky Boží, k níž se modlili lidé ukrývající se na vrcholu před nájezdem Tatarů ve 13. století.

Na Svatý Hostýn se konají pravidelně poutě. Ty se praktikují již velmi dlouho. Poutníci na vrchol chodili ještě dlouho před postavením baziliky. Koncem 18. století byly poutě na Hostýn zakázány a chrám byl vyklizen. Naštěstí bylo po několika pokusech vydáno povolení na obnovu chrámu. Takže kdybyste měli čas a chuť, můžete se na pouť vydat i vy.

Ze své vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že Svatý Hostýn je vskutku magické místo, které stojí za to navštívit. Energie a atmosféra tohoto místa na mě velice zapůsobila. Je to něco, co si člověk musí zažít, aby tomu opravdu porozuměl.

Napište odpověď