V tomto časopise zastává roli šéfredaktorky. Vždy má u sebe knihu. Má ráda kávu, procházky a výtvarné umění.