Měly by se domácí úkoly zrušit? Irský prezident si myslí že ano.

Každý z nás pravděpodobně zažil nepříjemný pocit, že ač skončila škola, doma ho čeká další plnění domácích úkolů. Nevíme přesně, kdo domácí úkoly vymyslel, ale první zmínky se datují už ve starověkém Římě, kdy si studenti museli doma připravovat svou řeč. Ve středověku bylo zvykem pro mnichy a učence, aby svým studentům dávali cvičení na zapamatování jako domácí úkoly. Ve třicátých letech byly dokonce domácí úkoly vnímány jako nucené práce dětí. Také je zajímavé, že Finsko, má jeden z nejlépe rozvinutých vzdělávacích systémů na světě, a přesto dává dětem omezené množství domácích úkolů.

Irský prezident Michael D. Higgins upozornil veřejnost na to, že kvůli domácím úkolům nemají děti čas na své vlastní koníčky nebo věci, které by rozvinuly jejich kreativitu.                                    

Irské noviny Irishmirror se ptaly kolemjdoucích v Dublinu na jejich názor ohledně zrušení domácích úkolů. Většina lidí odpověděla, že se zrušením domácích úkolů souhlasí. Důvody, které lidé uváděli, byly například, že děti nemají dost času na odpočinek a jiné aktivity. Jsou ve škole několik hodin denně, a i to je pro studenty velká zátěž. Bez domácích úkolů by byli více odpočatí a mohli by se na studium ve škole lépe soustředit.

Také zazněla argumentace, že domácí úkoly jsou zátěž i pro rodiče, a že učivo by děti měl naučit učitel ve škole a ne rodič.                                                        

Avšak ne všichni zpovídání měli stejný názor. Několik lidí uvádělo, že děti potřebují něco, co udrží jejich znalosti, které se dozvěděly ve škole. Ale také s poznámkou, že všeho s mírou. Jedna mladá žena uvedla, že se naopak většinu učiva naučila z domácích úkolů a byly jejímu studiu prospěšné. Také uvedla, že více než dvě hodiny domácích úkolů denně by nezvládla.

Jak obecně vyplývá ze zkušeností studentů, hodně domácích úkolů nadělá více škody než dobroty. Jedná se zejména o psychické zdraví studentů. Je výzkumy a statistikami prokázáno, že studenti, kteří mají hodně domácích úkolů mají vyšší úroveň stresu. Tím může také dojít k nechuti studenta ke studiu celkově. Také dochází k menšímu množství příležitostí k trávení času s rodinou, a budování přátelství. Přebytečné množství úkolů může způsobit snížení sociálních dovedností.  

Domácí úkoly však mají i svá pozitiva. Webová stránka lessonplanspage.com jich uvádí několik. Například píše, že domácí úkoly učí studenty si stanovit priority, jak řešit problémy, učitelé mají zpětnou vazbu toho, jak studentům učivo jde, rodiče vidí, co se jejich dítě ve škole učí a pomáhá studentům se samostatností.

Luboš Zajíc, prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky uvedl: “Dost často je to bohužel vnímáno tak, že rodiče musí dětem s úkoly pomáhat a pak je vypracovávají místo žáků. A to je špatně. Rodiče nejsou od toho, aby učili děti, od toho jsou učitelé.”                                                     

Studentka Sara Kutscher, naopak upozornila ve své TED přednášce, na to, že spousta dětí je znevýhodněna, tím, že nemají nikoho, kdo by jim s domácími úkoly pomohl, a proto mohou mít horší prospěch než jejich vrstevníci.  

Pedagožka pardubické univerzity Helena Zitková uvádí: „Pokud jsou domácí úkoly povinné, tak nevedou k autonomii, nepodporují vnitřní motivaci žáků a také nevedou k zodpovědnosti. Myslím si, že povinný domácí úkol vede pouze k poslušnosti, což může být v konečném důsledku velmi nebezpečné.“ 

Zdroje: www.procon.org, pardubice.rozhlas.cz, www.fidoe.org