Prahou prošli Anarchisté

Na prvního maje, se tradičně koná mnoho akcí.
Jednou z nich byl pochod zruba 400 anarchistů ze střeleckého ostrova na Štvanici.

Protestující měli vlajky antifašistického hnutí a anarcho-komunismu. Protest doprovázeli četnými výkřiky i v cizích jazycích. Pochod byl doprovázen policií.

„Chceme svět, kde se můžeme svobodně rozvíjet bez ohledu na původ, barvu kůže či gender a kde se člověk nemusí klanět před manažerem, policajtem ani stranickým funkcionářem.“ Stálo v tiskovém zprávě Anarchistické federace

Akce se opakuje každý rok, a kromě pochodu ji doprovází pěvecké a hudební vystoupení. Samotný pochod doprovázela i hudební dodávka, ta se ale na Malostranském náměstí porouchala a dál již nepokračovala.