Startují maturity. Jak a kdy budou probíhat?

Dnes proběhly písemné maturitní testy, které ukončují středoškolské vzdělání a jejich úspěšné složení je podmínkou k přijetí na vysokou školu.

Na středních školách se dnes začaly psát maturitní testy. Jejich psaní bude probíhat do 4. května. Testy se píší z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka, který se na příslušné škole vyučuje. Součástí zkoušky z jazyka, ať už českého nebo cizího, je didaktický test, písemná práce a ústní zkouška. Z matematiky pouze didaktický test. Poslanci roku 2020 zrušili povinnou maturitu z matematiky.

Termín stanovený pro profilové zkoušky je od 16. května do 10. června. Konkrétní datum stanoví ředitel školy minimálně dva měsíce předem. Profilová zkouška se skládá z jazyků a ostatních maturitních předmětů, u kterých se, podobně jako u matematiky, nepíše pouze didaktický test. Profilová část maturitních zkoušek je ústní a písemná zkouška, která není dána naprosto stejná pro všechny studenty tak jako didaktický test.

Náhradní termíny pro didaktické testy jsou na podzim od 1. do 10. září a pro profilové zkoušky od 1. do 20. září.

Zájem o maturitu celkově oproti minulému roku lehce stoupl. K maturitní zkoušce se letos přihlásilo asi o 3500 studentů více. Většina z nich dává přednost cizímu jazyku před matematikou, a to většinou angličtině. K matematické zkoušce se přihlásilo pouze 17 procent studentů z celkových 77 203 maturantů.

Napište odpověď