Překvapivý nález časové schránky z konce 19. století

Při demolici jedné z budov areálu Fakultní nemocnice Olomouc byla objevena kovová kazeta s předměty a dokumenty z dob vlády předposledního císaře habsburské dynastie na našem území – Franze Josefa. Po tomto císaři je také budově často přezdíváno. Časová schránka byla nalezena 15. února za mramorovou deskou ve vestibulu hlavního vstupu do staré budovy.

U otevírání kazety byli přítomni zástupci vedení nemocnice i památkáři. Uvnitř se kromě nejrůznějších mincí a pamětních medailí, zdravice z 16. listopadu 1896, kdy byla budova dokončena, nacházely seznamy zaměstnanců zemských úřadů včetně nově zřízené olomoucké nemocnice z téže doby, technická dokumentace ke stavbě Zemských ústavů, což byl tehdejší název nemocnice, rozpočet této investiční akce v rakouských zlatých a seznam dodavatelů.

„Aby všem překvapením nebyl konec, ukázalo se navíc, že schránka už byla v minulosti dvakrát otevřena. Dokazují to písemné záznamy ze srpna 1919 a června 1945, přiložené k těm původním. Objevitelé kazety po skončení druhé světové války ke svému poselství navíc přidali dle dobových zvyklosti otevřený hold sovětskému vůdci Stalinovi a tehdejšímu československému prezidentu Benešovi,“ sdělil ČTK mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.

Předměty budou nyní podrobeny odbornému zkoumaní a o dalším osudu schránky se ještě rozhodne. Předpokládá se, že bude v budoucnu krátce vystavena a poté se obohacena o spisy ze současnosti vrátí do zdiva nového pavilonu, který vznikne na místě demolované budovy. Je ale možné, že se na doporučení odborníků originální nález uloží do státního archivu a do zdiva se tak vrátí pouze kopie.