Co naše hlava v noci

Spánek je jedna z věcí, nad kterou moc nepřemýšlíme, ale všichni ji milujeme. Přibližně třetinu vašeho života strávíte spánkem. Co se ale děje s vaším tělem celou noc? Určitě máte někdy pocit, že jste se vyspali o dost hůře, než jindy. To ale není ovlivněné jen aktivitou těla, ale i aktivitou v mozku. Věda, zabývající se spánkem se nazývá hypnologie a za léta výzkumu bylo popsáno, co se děje s naším tělem v jednotlivých fázích snění.

Jednotlivé spánkové fáze

REM fáze (rapid eye movement)

Odborně také nazývaný jako paradoxní spánek. Tvoří asi 20-25% celkové doby spánku. Tento spánek je podobnější bdělosti, která je charakteristická rychlým pohybem očí ze strany na stranu po dobu 10-20 sekund. Rem fáze nastává až po prvních 90 minutách spánku a často také chvíli před probuzením. V první polovině noci jsou REM fáze krátké klidně pouhých pár minut, zato v druhé polovině mohou trvat až hodinu. V tu dobu se vám zdá nejvíce snů, které mohu trvat pouhých pár sekund, ale klidně až 30 minut.

NON REM fáze (non rapid eye movement)

Oproti tomu pro NON REM spánek je typický klidný pohyb očí, nízká aktivita neuronů a nízká teplota mozku. Tato fáze tvoří zbylých 75–80% celkové doby spánku a dochází v ní k tělesné regeneraci. NREM se dělí na 3 podskupiny.

NREM 1

Je přechod mezí bděním a spánkem. Trvá většinou pouze krátce a pokud člověk není vyrušen, stačí klidně i 1-5 minut. V této fázi se tělo uvolňuje a zažívá různé záškuby svalů.

NREM 2

Při této fázi spánku začne klesat teplota těla a mozek začne zpomalovat. Trvá 10-25 minut, ale ve finále člověk v NREM 2 stráví skoro až 50% celkového spánku.

NREM 3

Poslední fáze spánku je nejhlubší. Nejčastěji a nejdelší NREM 3 zažíváme v první polovině noci, v druhé už člověk převážně zažívá REM fáze. Většinou fáze NREM 3 trvá 20-40 minut. Vědci říkají, že v tu dobu člověk roste a jeho tělo si nejvíce odpočine.

Jak tedy můžete vidět, spánek není jen tak jednoduchou záležitostí. Člověk může ovlivnit kvalitu spánku nejvíce tím, že bude usínat i vstávat v pravidelný čas. Také spát v klidném prostředí, kde vás nic nevyruší dopomůže váš spánek zlepšit. Čím více okolního ruchu, tím později se dostanete do poslední a nejvýznamnější fáze NREM 3.