Zásady první pomoci

Opakování je matkou moudrosti, a proto zopakovat první pomoc nikdy není na škodu. Koneckonců…člověk nikdy neví, kdy se do takové situace dostane. V tomto článku si shrneme psychologické aspekty poskytování první pomoci i praktický návod, jak chránit sebe sama i zraněnou osobu.

V první řadě je důležité si uvědomit, že vaše zdraví je nejdůležitější. Tísňové situace jsou stresující a je dobré vědět, jak se v nich zachovat, a proto je zde pár tipů, které vám pomůžou se lépe zorientovat ve vašich pocitech.

OVLÁDEJTE SE

Dostane-li se člověk do tíživé situace, jeho tělo začne vylučovat hormony, které mohou vyvolat bušení srdce, pot a zrychlený dech. V takové situaci chce buďto utéct pryč, nebo je naopak jak přikovaný k zemi.

Pokud vás začnou tyto pocity přemáhat, zastavte se a několikrát se zhluboka nadechněte. Myšlenky jsou úzce spojeny se způsobem chování a také s tím, jak se cítíte. Budete-li přesvědčeni, že situaci nezvládnete, vyvoláte si tím mnohem větší úzkost.

V průběhu vaší pomoci je důležité, abyste zůstali klidní. Postižený bude mít ve vás mnohem větší důvěru, pokud na něho budete mluvit laskavě, ohleduplně a vlídně. Díky tomu s vámi bude spolupracovat a nebude v tak silném stresovém stavu.

Co když mě postižený neslyší, či hovoří jiným jazykem?

Otázky postiženému napište či nakreslete. Zeptejte se případně okolí, zda někdo z přítomných hovoří stejným jazykem, nebo zda nezná zachraňovanou osobu a nemůže popsat, co se stalo. Zkrátka se nebojte poprosit o pomoc.

DBEJTE NA OSOBNÍ BEZPEČNOST

Jedno ze základních pravidel první pomoci je zajistit bezpečný prostor pro zachránce, a to ještě před tím, než se dostane k postiženému. Není tedy dobré pokoušet se o hrdinský čin v nebezpečném místě, jelikož je pravděpodobné, že ostatním nedokážete pomoci a ještě k tomu se stanete dalším postiženým. Pokud není situace bezpečná, volejte tísňovou linku 155 nebo 112.

KLÍČOVÉ JE UMĚT KOMUNIKOVAT S TÍSNOVOU LINKOU

Srozumitelně se představte a řekněte, že pomáháte na místě nehody. Linka po vás bude vyžadovat následující informace:

 • Vaše telefonní číslo (popřípadě číslo, ze kterého voláte)
 • Přesné určení místa nehody – co nejpodrobněji popište, kde se nacházíte (např. název či číslo silnice, křižovatky, ulice). Na dálnici nezapomeňte uvést, v jakém jste směru.
 • Typ a závažnost situace – Jaká nehoda se stala? Kolik je postižených? Jak bezpečné je okolí? Jakého jsou osoby pohlaví? Kolik jim je? Jaké mají příznaky?
 • Další podrobnosti o jakémkoli možném nebezpečí – výskyt plynu, toxických látek, poškození elektrického vedení, náledí atd….

V PRŮBĚHU ČEKÁNÍ NA LÉKAŘSKOU POMOC…

 •  Zaznamenávejte si informace o postiženém, jelikož je to pro zdravotnický personál velmi důležité. Obzvláště, pokud budete velmi pozorní a dokážete zaznamenat časový průběh událostí, které se staly při první pomoci.
 • Zajistěte, aby měl postižený své osobní věci neustále u sebe.

Správné poskytování první pomoci může vyvolat pozitivní pocity. Zachránce si totiž uvědomí, že se dokáže vypořádat s krizovou situací. Případný stres ve většině případů po nějaké době odezní, avšak je dobré si o  zážitku s někým vámi blízkým promluvit (příbuzný, kamarád, terapeut).

SHRNUTÍ DŮLEŽITÝCH ZÁSAD PRVNÍ POMOCI

 • Rychle a klidně vyhodnoťte situaci
 • Chraňte sebe sama a všechny ostatní před nebezpečím – nikdy se nevystavujte riziku
 • V co největší možné míře se vyhněte přenosu infekce mezi postiženým a zachráncem
 • Neustálepostiženého utěšujte a uklidňujte
 • Posuďte stav postiženého: v rámci svých možností vyhodnoťte zranění nebo povahu nemoci, kterou postižený trpí
 • Proveďte rychlé ošetření – přednostně ošetřete zraněné v nejvážnějším stavu
 • Poskytněte odpovídající pomoc: v případě vážného poranění nebo nemoci volejte tísňovou linku 155 nebo 112. Zůstaňte s postiženým, dokud nebude pod lékařským dohledem.

ZDROJE: St. John Ambulance, FIRST AID MANUAL