Psychologie sériových vrahů

Sériový vrah je ten, kdo páchá vraždy s časovými prodlevami a většinou se společnými znaky na tělech obětí. Od masového vraha se liší časovým rozmezím mezi vraždami. Příkladem masového vraha může být třeba útok na ostrov Utoya, který se odehrál 22. července 2012, kdy pachatel postřílel děti na letním pobytu na ostrově. Těsně před útokem spáchal teroristický útok na město, aby odlákal záchranné složky. Poté připlul na ostrov jako policista a zastřelil 77 lidí, z nichž většina byly děti. Podle této události byl natočen nejeden dokumentární film, který velmi autenticky vystihuje celou událost (film: Utoya 22. července, …).

Sérioví vrazi

Sérioví vrazi většinou cílí na skupinu lidí, ke kterým chovají určitou nenávist, nebo k nim mají jiný negativní vztah. Drží se většinou jednoho způsobu zabíjení, typu místa činu a znaků na tělech obětí. Používají to jako své razítko, protože jsou na činy pyšní. Odnáší si sebou suvenýry, které jim oběti a činy připomínají. Vrací se na místa činu a vše si díky tomu prožívají znovu.

Často k vraždám mívají silné nutkání, které bez cizí pomoci nedokážou potlačit. Někteří zase vyrážejí tzv. na lov. Baví je adrenalin a čekání na správnou oběť. Kolikrát se vrazi vyžívají v tom, že je ještě nikdo nechytil. Jako je například Zodiac, který dodnes nebyl dopaden. To byl americký sériový vrah v 60. letech 20. století, který zabíjel mladé páry na osamělých místech. Občas nechával přežít muže, protože je chtěl nechat trpět. Nikdy však ženu. Zanechával zprávy na místech činu. Vyžíval se v tom, že ho policie nemůže dopadnout, až tak, že psal dopisy a šifry, z nichž některé nejsou dodnes jasně rozluštěné. 

Sériové vrahy dělíme na několik obecnějších skupin: nenávist k dané skupině nebo menšině, sexuální zaujetí, majetkoví, rodinní, nájemní vrazi, traumatizované- spojené se situací, dispoziční nebo z důvodu psychické poruchy. Z těchto skupin se vymykají nájemní vrazi. Ti totiž vraždí kvůli penězům, a ne kvůli nutkání. Takže pokud neudělají chybu, tak je velmi obtížné je dopadnout. Kriminalisté kolikrát nedokáží vraždy propojit dohromady, protože oběti nemusí mít nic společného. Aspektů proč to dělají je mnoho, ale většinou je spojuje psychický problém, nenávist či nutkání. (Zodiacův profil na konci článku).

Historie

Studování psychologie sériových vrahů se začalo rozvíjet na konci 19. století v Anglii, poté co bylo brutálně zavražděno 5 prostitutek. K tomuto případu byl přizván chirurg Thomas Bond. Provedl pitvy objetí a přišel s dedukcemi a závěry, které vytvořily to, čemu dnes říkáme psychologický profil neznámého pachatele. Zjistil, že se brutalita u obětí stupňuje, a že pachatel zdokonaluje své činy. Také tvrdil, že by vraždy mohly mít sexuální podtext, nebo že vrah chová k ženám nenávist. Všiml si také dobrých znalostí anatomie a chirurgických schopností, které byly použity na tělech obětí. Svými domněnkami sestavil profil pachatele, který je do teď znám jako Jack Rozparovač, ale jeho jméno se nikdy nezjistilo, protože nebyl dopaden. Ve Francii a jiných koutech světa se ve stejném období také potýkali se sériovými vrahy. Jednomu z nich se přezdívalo Francouzský rozparovač, ale ten narozdíl od toho anglického byl dopaden a popraven. Od chvíle, kdy došlo k zrození profilování, se profily vrahů zdokonalovaly. Dnes jsou společně se stopami a DNA na místě činu klíčem k dopadení pachatele. 

Profilování bylo použito i ve druhé světové válce např. na Adolfa Hitlera k zodpovězení nevyřčených otázek. Podle psychiatra Waltra C. Langera byl pedantský, stydlivý, konvenční a sám sebe vnímal jako vzor. 

Sestavování profilu

Při sestavování profilu se vyvozují pravděpodobné charakteristiky neznámého pachatele ze způsobu spáchání trestného činu, který se většinou něčím vymyká, je nápadný, jiný než obvyklé případy, anebo je patrný individuální rukopis pachatele. Jak čin spáchal? Proč byl čin spáchán? Na kom byl čin spáchán? Profilující expert pracuje s veškerými údaji, které jsou známy a hledá prvky, které jdou dát do souvislostí.

V prvním kroku jsou analyzovány základní data: poloha místa činu, zajištěné stopy, pitevní protokoly a výpovědi osob. V následujícím kroku se přechází od popisu vnějšího chování k úvahám o vnitřním prožívání činnosti. Toto směřuje k domněnce, jak se čin odehrál, proč a jak byl spáchán. Z těchto dat se analyzuje, v jakém byl pachatel rozpoložení před činem. Jaký měl motiv, a jaké bylo jeho kriminální chování. Poslední krok zahrnuje vytvoření samotného psychologického profilu. To znamená sestavení pravděpodobných charakteristik osobnosti a shrnutí důležitých údajů. Na konci expert sestaví profil osoby, který současně zahrnuje i povolání, sociální příslušnost k určité vrstvě, místo, kde žije apod.

Psychologický profil obsahuje: pravděpodobné pohlaví a přibližný věk; rodinný stav a orientační odhad sociálních vazeb; dosažené vzdělání a předpokládanou úroveň rozumových schopností; pravděpodobné zaměstnání; relativně stabilní, pro okolí zřetelné projevy chování; stupeň sexuální zralosti a případnou sexuální deviaci; kriminální minulost; odhad bydliště ke vztahu k místu činu; pravděpodobnou reakci na vyšetřování; pravděpodobnost opakování deliktu.

Dnes se k sestavení profilu využívají také zkušenosti z minulosti, protože motivy se často opakují. V některých státech spolupracují kriminalisté již s odsouzenými vrahy, kteří se jim snaží pomoct a pochopit jejich myšlenkové pochody výměnou za zkrácení trestu nebo benefity.

Sériových vrahů v dnešní době není tolik jako v minulých stoletích, DNA se zdokonaluje, existují digitální stopy a moderní technika. Toto vše výrazně ztěžuje vrahům jejich činy. V zemích s nižším životním standardem jsou sériový vrazi aktivnější a je jich více. Neobjasněných vražd a pohřešovaných lidí je na světě nespočet a sériových a jiných vrahů, kteří nebyli ani podezřívaní či dopadeni také. 

Psychologický profil Zodiaca

Paranoidní bludy velikášského typu. Trpí psychózou. V dětství Zodiac pravděpodobně týral zvířata, měl dominantní matku, otce slabocha nebo dokonce žádného, bohatý svět představ a fantazií. Zmatené vnímání lásky a násilí. Dochází k jejich záměně. Typ člověka, který by mohl být fanouškem policie a jejich práce. Je možné, že ve svém autě vozí policejní vybavení, sbírá zbraně a mučící nástroje. V okamžicích krize je klidný, vyrovnaný a chladnokrevný. Vše pečlivě plánuje. Své zločiny si dokonce možná i nacvičuje. Po několika týdnech opakuje podobné přepadení ve stejné oblasti. Rád se vysmívá policii a provokuje ji. Ve styku s okolním světem je tajnůstkářský a obezřetný. Velmi ho rozzuří, když o něm policie šíří nepravdivé zprávy. Ve svých dopisech je dosti pravdomluvný. Jeho telefonáty a dopisy označené „prosím spěšně doručit redakci“ svědčí o tom, že se Zodiac nemůže dočkat, až se pochlubí svými skutky. Soudě dle dopisu zaslaného příbuzným jedné z obětí je zřejmé, že mu dělá potěšení působit jim bolest. Je pro něj charakteristické napodobování, nikoliv vynalézavost. Všechno, co udělal, odněkud odkoukal. Vždy se ujistí, že žena zemřela (některé jeho mužské oběti napadení přežili. Ženské oběti nikoliv). Policii telefonuje vždy v blízkosti policejní stanice, aby slyšel sirény policejních vozů jedoucích na místo činu. Plánuje dopředu (u jedné z vražd měl dopředu připravenou prádelní šňůru, jíž poté svázal oběti). Má pocit, že je pronásledován. Po každém přepadení a během psaní dopisů masturbuje. Zodiac zabíjí zblízka, aby ho jeho oběti viděli. Je ovlivněn měsícem, přílivem a odlivem. Je pravděpodobné, že je voajér (sexuální slídič). Má ironický a výsměšný způsob vyjadřování. Nejspíše trpí silnými a častými bolestmi hlavy. Rorschachův test u něj evokuje tvary a odpovědi související s písmenem Z. Své zločiny bude opakovat. Rozkoš z provokování policie se u něj nakonec může stát motivem ke spáchání dalších zločinů. Chová se často velice inteligentně. Fyzicky je silný, možná až abnormálně. Je nevyléčitelný a nenapravitelný. Nemá žádné výčitky svědomí. Často si vybírá oběti se specifickým zaměstnáním (drtivá většina obětí byli studenti). Nechává si suvenýry. Při vraždách spáchaných nožem bodá oběť tak dlouho, dokud nedosáhne orgasmu. Spáchané zločiny si pamatuje do nejmenších detailů. V souvislosti s jeho fascinací policejní prací je pravděpodobné, že v minulosti žádal o práci u policejního sboru. Má potřebu mít nad někým moc. Homosexualita u něj není vyloučena. Jako dítě si pravděpodobně často hrál na vlastní popravu a zohavoval panenky. Je šikovný a přesvědčivý lhář. Představuje si, jak zabíjí vlastní matku. Oběť považuje za věc. Při psaní dopisů kouří marihuanu, pije alkohol nebo bere nějaká narkotika. Je sexuální sadista. Vraždí kvůli sexuálnímu uspokojení. Je možné, že nikdy neměl normální pohlavní styk se ženou. Má velmi omezenou schopnost navazovat sexuální vztahy. Vyvíjí velkou snahu, aby vypadal a choval se normálně, a aby nebyl dopaden.

zdroj profilu Zodiaca: diplomová práce: Psychologické profilování sériových vrahů-Tomáš Mikula

Pokud vás toto téma zaujalo, tak můžu doporučit seriály na platformě Netflix: Lovci myšlenek, Jeffery Dahmer, Rozparovač. Z filmů určitě: Zodiac, 22. července. A obecně pokud se chcete dozvědět něco o kriminálním světě, tak podcasty: Opravdové zločiny, České podsvětí, Pohřešovaná.

Napište odpověď