Rizika umělé inteligence?

Ovládne a zotročí umělá inteligence lidstvo? Nastane nadvláda robotů nad lidmi? Podobné věci můžete posledních několik let často slyšet a není se čemu divit. Umělá inteligence, počítače a roboti se za poslední dobu značně zlepšili na vysokou úroveň. Na téma umělé inteligence a vzpoury nad lidstvem vznikl roku 2004 film Já robot, který má knižní předlohu od Isaaca Asimova. Film je velmi dobře zpracován a je v něm dobře vidět, co se může stát, když připustíme, aby umělá inteligence měla moc velké pravomoce.

Umělá inteligence je obor informatiky zabývající se tvorbou systémů řešících komplexní úlohy jako je rozpoznávání či klasifikace, např. v oblastech zpracování obrazu (ve formě pixelů) či zpracování psaného textu či mluveného jazyka (ve formě počítačového kódu), nebo plánování či řízení na základě zpracování velkých objemů dat.
Dnes budu psát o problémech, které umělá inteligence má (problematice).
Prvním problémem je, že se AI (umělá inteligence) chová jako černá skříňka. To znamená, že víme a vidíme, jak se projevuje navenek, ale nevíme co se děje uvnitř tohoto zařízení.
AI může odstranit lidské kognitivní zkreslení. Může ovšem zavést vlastní zkreslení. To znamená, že lidské i umělé myšlení lze podvést. Záleží už potom na nás, co vybereme jako data k učení.
Existují výpočetní problémy, které nelze vyřešit bez ohledu na výpočetní výkon a dobu běhu, které umělou inteligenci limitují.
Protože technologie mohou být pro člověka nebezpečné, formulovala koncem dubna 2019 Evropská komise etické zásady vývoje systémů s umělou inteligencí:
Možnost řízení a dohledu ze strany člověka
Robustnost a bezpečnost
Ochrana soukromí a dat
Transparentnost
Zákaz diskriminace a rovné zacházení
Společenský a environmentální prospěch
Odpovědnost

Napište odpověď