Reportáž ze studentského parlamentu Gymnázia Na Zatlance: Utěrky budou, až se studenti začnou chovat slušněji! 

Dva tajemníci

Je úterý dopoledne a já s fotografem přicházím před budovu Gymnázia Na Zatlance. Zde už na nás čeká tajemník místního studentského parlamentu Adam Hoffmann, ten nás vede po schodišti do místní knihovny, kde se bude zasedání studentského parlamentu  konat. Přicházíme do knihovny, která je asi dvakrát větší, než u nás na škole, a dokonce má dvě patra.

Zasedání se koná v provizorních podmínkách, protože obvyklé místo je právě obsazeno výukou, díky probíhající rekonstrukci. Poslanci studentského parlamentu pomalu přichází, zatímco část účastníků začíná přesouvat židle a stoly tak, aby místnost byla plně připravena k jednání. Usazuji se v první řadě před židlemi podpůrného týmu, který prakticky funguje jako předsednictvo parlamentu, a čekám na zahájení. V knihovně pár minut před začátkem panuje takové ticho, že pouhá znělka z mobilní hry od jednoho studenta, dokáže způsobit značný rozruch.

„Všechno je připraveno, můžeme začít.“  Těmito slovy zahajuje Adam Hoffman jednání. Je oznámen program a představen nový tajemník Alex. Hoffmann následně ubezpečuje přítomné, že neodstupuje, a zůstává tajemníkem i nadále. Po potlesku pro nového tajemníka se průběh zasedání může konečně přesunout k hlavním bodům.

Výjezd do Brna

Nejprve je členkou podpůrného týmu Emily odprezentována výprava 14 zástupců studentského parlamentu do Brna, na pozvání Cyrilometodějského gymnázia. Studentka Emily představila náplň výjezdu, jako předání zkušeností místním studentům, kteří si parlament založili teprve na začátku roku. Na druhou stranu poukázala, že: ,,Je přece jenom něco, co bychom si mohli od nich přinést sem a to je jejich nástěnka, protože naše nástěnka, byť je dobrá, tak je přeplněná.“.

Kritika školního grafika

Dále nás podpůrný tým seznámil s přípravou nového školního merche a školního loga. Tento bod podnítil studenta Otu k otázce, zda by se nedalo s ředitelkou promluvit na téma školního grafika. Vyjádřil i kritiku nad jeho prací, byť dle jeho vlastních slov není vždycky rád tím, kdo kritizuje.

,,Pán prostě šel do wordu, vložil tam obrázky na 2D, fotky ponožek a mikin, což prostě není  úplně ta standarta, kterou bychom chtěli. Trošku mi přijde, že si z té školy dělá legraci. Samozřejmě nevím, jak vypadá kontrakt mezi školou a grafikem, ale přinejmenším by bylo fajn, kdyby třeba paní ředitelka nebo někdo mu dal vědět, že by bylo fajn, kdyby to vzal trošku vážněji,“ postěžoval si Oto. Členka podpůrného výboru, Máťa, ale studenta ujišťuje, že grafikovi dali vědět a on to bude vylepšovat. Tato slova v místnosti vzbudila menší  smích, studentka pak přítomné ubezpečila, že výsledné logo bude schvalovat ředitelka.

Přece jen se z místnosti ozve dotaz, zda se příprava nového loga stihne do konce školního roku. Nakonec jsou přítomni ujištěni, že se to stihne. V tom do diskuse vstupuje Hoffmann se slovy, že by bylo fajn, aby se tímto tématem zaobíral celý školní parlament, ale až na další schůzi nebo teambuildingu. Následně předává slovo další člence podpůrného týmu, Aničce, aby uvedla další bod. Anička seznamuje studenty s organizací Dnů udržitelnosti, což je série přednášek zaměřených na dané téma.

Práce ve výborech

Hlavní novinky byly představeny. Teď je čas přesunout se k práci jednotlivých výborů. Jejich zástupci začínají ostatním představovat výsledky své práce, jejichž prezentaci moderuje Vojta z podpůrného týmu. Například výbor pro akce představuje debatu s pamětníkem, která se bude pořádat pro třetí ročník, o počátcích komunismu v ČSR a přichází i s nápadem na obnovení sportovního dne. Výbor pro charitu zase pokračuje v přípravě projektu s Komunitním prostorem Smíchov, kdy by studenti rozdávali každý měsíc jídlo potřebným lidem. Projekt ale bohužel stojí na nedostatku financí a dobrovolníků, proto je podle studenta Štěpána potřeba více propagace. Dále tento výbor připravuje charitativní koncert a Dětský den.

V tento okamžik se ke slovu hlásí koordinátorka školního parlamentu, Petra Vacková. „Štěpáne, přijde mi, že možná by stálo za to popřemýšlet, jestli by něco z těch charitativních koncertů  nemohlo jít do té vaší charity,“ doporučuje, a student souhlasí. „Super, a pak mě napadlo propojit se s Dofe (pozn. red. The Duke of Edinburgh International Award), protože v Dofe je dobrovolnictví, tak možná tam by se mohla vytvořit nějaká skupina dobrovolníků, kteří by vám pomáhali ve vydávání,“ dodává Vacková

Koordinátorka parlamentu celou dobu jednání sedí vzadu a vedení schůze nechává na studentech. Jen občas, jako v tomto případě, navrhne možné východisko, když si  studenti s něčím neví rady. Její hlavní náplní v rámci školního parlamentu je především komunikace s vedením této školní samosprávy. „Nejvíc času trávím s podpůrným týmem, s tajemníky našeho parlamentu, kdy  strategicky plánujeme, co a jak budeme dělat. Učí se didaktiku a metodiku toho, jak pracovat s vedoucími výborů, jak plánovat akce, takže moje činnost je, že  pracuji s vedením parlamentu a oni už si dál pracují s jednotlivými členy,“ popsala koordinátorka Vacková svojí činnost v parlamentu.

Neshody se školníkem

„A ještě prosím technický výbor, “ předává slovo moderátor Vojta. Studentka z tohoto výboru  vybídla ostatní, aby se na ně obrátili v případě potřeby cokoliv opravit. Oznámila také školníkovu neochotu opravovat věci mimo chodbu, jako jsou hodiny či poličky ve třídách. 

„To je podle nařízení státu, že škola musí mít hodiny, aby žáci věděli, kolik je hodin,“ zmiňuje student Adam. Následně se strhává debata nad tím, jestli má školník povinnost přeřizovat hodiny. ,,To prostě musí školník dělat, to je jeho práce,“ zní z jedné strany. „Jakože upřímně i ty hodiny do té třídy jsme si koupili sami, takže nevidím problém v tom, abychom si je sami přeřídili,“  zní ze strany druhé. Debatu utíná tajemník Hoffmann s tím, že se to má směřovat na třídní zástupce a kdyby byl problém, bude to parlament řešit jako celek.

„Mohl bych vznést ještě problém tady k techničáku? Pan školník se zabývá jenom chodbami. To znamená utěrky na záchodech nejsou v jeho kompetenci?“ ozve se ze sálu.  Už se schylovalo k další debatě. Studentovi Otovi se jí však patrně podařilo utnout ve svém rozsáhlém projevu, ve kterém poukázal na to, jak studenti demontují a ucpávají záchody. „Takže utěrky budou, až se studenti začnou chovat slušněji,“ zakončil Oto svůj dlouhý proslov. Vzápětí koordinátorka navrhla kampaň proti plýtvání za pomocí samolepek. „Já bych dal nálepku na toaleťák, tento prostor je monitorován a berte,“ prohodí zas student Adam.  V místnosti nakonec panuje shoda s tím něco dělat, avšak na této schůzi se tento problém definitivně nevyřeší.

Druhá školní jídelna

Jednání se přesouvá k tématu návrhu druhé školní jídelny, která nepatří do kompetencí žádného výboru. Na základě dotazníku o spokojenosti se službami školní jídelny, se ukázalo, že polovina studentů by chtěla  kvalitnější stravu i za vyšší cenu. Tudíž zástupci studentského parlamentu domluvili smlouvu s možným stravovacím zařízením. Dle studenta Adama, který návrh představoval, stačí už pouze podpis ředitelky.

Volby do celopražského sněmu

Během následujících pár minut se ještě stihne probrat vizáž nástěnky, ale dále už Adam Hoffmann předává slovo tajemníkovi Alexovi, aby zahájil volbu dvou zástupců do celopražského sněmu. Ten funguje jako poradní orgán pražského magistrátu.  O post se ucházejí tři zájemci: Kryštof, Máťa a Oto. 

Všichni tři dostali prostor něco dodat ke své kandidatuře. Pak už jen následovala prezence lidí s hlasovacím právem. Kandidáti  povstali a šlo se hlasovat. „Dobře, tak tím pádem Máťa je zvolená, jedeme druhé kolo, tentokrát už rozhodujete jenom mezi Otou a Kryštofem,“ ukončil hlasování prvního zástupce tajemník Alex. Vítězka volby byla zvolena celkem jednoznačně  dvaceti dvěma hlasy. Následovalo další kolo hlasování, při kterém vznikl zmatek, když tajemník řídící hlasování řekl, že ti, kteří hlasovali v prvním kole hlasovat již nemohou. To by znamenalo znemožnění volby většině účastníkům. Po menším rozruchu se tajemník opravil a povolil volbu i těm, kteří hlasovali v prvním kole. Druhým vyslancem v celopražském sněmu se tak stává Oto se třinácti hlasy, jenž poráží Kryštofa se čtyřmi hlasy.

Nakonec koordinátorka zdůrazní důležitost celopražského sněmu, jelikož paní ředitelka bude ve své funkci na konci příštího školního roku končit. Dle jejích slov je potřeba, aby si školní parlament upevnil svou pozici a pokud nový pan ředitel či paní ředitelka nebude podporovat školní parlament, je možné, že se do tří měsíců rozpustí.  „Na tomhle se snažíme teď budovat tu pozici i na magistrátu, aby se o nás vědělo a aby ten parlament i tam měl své jméno, aby vlastně byla vůle, aby tady parlament dál existoval, protože bez podpory vedení to velice rychle zanikne.“ Po tomto poselství ukončuje tajemník Adam Hoffmann zasedání studentského parlamentu a studenti se začínají pomalu vytrácet z knihovny.

Napište odpověď