Komentář k protivládním demonstracím

Aktuální situace je náročná asi pro všechny. Bez rozdílu politické orientace či finanční situace. Stálé zvyšování životních nákladů, táhnoucí se válka na Ukrajině… To vše jsou silné faktory zvyšující napětí ve společnosti. Po více jak roční pomoci bránící se Ukrajině tak může mnoho lidí snadno ztratit odhodlání bránit něco tak „vzdáleného a nesmyslného“ jako Ukrajinu napadenou Ruskem a stále to vnímat jako obranu všech našich hodnot a západního společenství založeného na nekonfliktních řešeních, když „nám přece nic nehrozí“. Kdo na rozdělení společnosti staví dlouhodobě, jsou antisystémové uskupení, k nimž se v poslední době upírá stále více pozornosti. Především v souvislosti s potíráním dezinformací. Protizápadně laděná uskupení kritizují prakticky všechny kroky vlády, ať je její finanční pomoc a snaha o uklidnění situace jakákoliv. Snahu vlády tlumit dezinformace či pomoc ukrajinské armádě a uprchlíkům nebo „západní diktaturu“ v podobě zakotvení v EU a NATO vnímají jako ohrožení celého Českého národa a vlastních svobod a jako snahu o cenzuru. Nutno ovšem říct, že cílem boje proti dezinformacím není omezit svobodu slova, ale dlouhodobě upozorňovat na falešné zprávy, které mají za cíl pouze vnášet do společnosti nejistotu a zabraňovat jejich šíření. Momentálně hlavní představitel demonstrantů Jindřich Rajchl proruské postoje schovává za národní hesla, což v mnohých může vyvolat dojem boje proti zlu a ještě větší pocit ohrožení. Vláda, která by v takovéto chvíli měla postupovat nanejvýš obezřetně tak, aby těmto tendencím zabránila, si však počíná příliš nejistě. Vzniklý zmatek ohledně důchodové reformy a rušení poboček České pošty může snadno vyvolat dojem, že se vláda o svoje občany na úkor „někoho jiného“ stará nedostatečně a řeší problémy nám zdánlivě tolik vzdálené.