Bourat se nebude

Napříč všemi politickými kluby bylo právě přijato usnesení: Zastupitelstvo hl. m. Prahy podporuje rekonstrukci Výtoňského mostu za využití moderních technologií při zachování co nejvíce z charakteru, hmoty a ducha této stavby, která je reprezentována zejména obloukovou nýtovanou konstrukcí přes Vltavu.

Most projde rekonstrukcí, kdy se rozšíří o třetí kolej. Vznikne také nová zastávka Praha-Výtoň. Za zachování mostu bojoval spolek Za starou Prahu, hnutí Praha sobě nebo strana Zelených. Zbudování nové zastávky na Výtoni obslouží jižní okraj historického centra a zároveň umožní přestup na tramvajové linky (předpokládá se 5000 cestujících denně). Zvýšení kapacity mostu je pro město záhodné i z důvodu dlouhodobé strategie budování nových příměstských linek, jelikož most má sloužit jako jeden z klíčových dopravních uzlů mimo jiné metra S. Další postup, včetně rekonstrukce, závisí na ministerstvu dopravy.