Betonová monstra, aneb brutalismus v Praze

Brutalismus je architektonický styl, který vznikl ve čtyřicátých letech v Anglii a Francii. Jeho základní stavební materiál je beton (ten se používá ve stavbách téměř všude, na rozdíl od většiny jiných stylů ho brutalismus přiznává), jsou pro něj typické masivní proporce, brutalistické stavby jsou často postaveny ne tak, aby následovaly formu jiných staveb podobného účelu, ale aby vypadaly brutalisticky. Slovo brutalismus pochází z termínu beton brut (surový beton), který začal používat francouzský architekt Le Corbusier. V šedesátých letech se rozšířil i do střední a východní Evropy. Západní brutalismus je ale rozdílný od středoevropského. Zatímco západní brutalismus je často hrubě betonový, českoslovenští architekti stavby navrhovali tak, aby více zapadaly do historického centra měst. Když porovnáme londýnskou Hayward Gallery, která je převelice hranatá a používá surový beton, s pražskou Novou scénou, která je sice stále celkem hranatá, ale využívá sklo a jiné tvary, tak je zde citelný rozdíl.

Londýnská Hayward Gallery
Pražská Nová scéna ND

Brutalistické stavby jsou velmi často považovány za ošklivé – v anketách o nejošklivější stavby jsou většinou na prvních místech právě ony – ale to nevypovídá nic o jejich hodnotě. Veřejnost si nikdy neoblíbila například Žižkovskou věž, donedávna byla v nemilosti i Nová scéna ND. Lidé si tyto stavby často spojují s minulým režimem. Naprostá většina, ne-li všechny, vznikly v šedesátých až osmdesátých letech minulého století. Tehdy se kvůli rozvolnění režimu v druhé polovině šedesátých let mnoho architektů inspirovalo západní architekturou, kterou za tvrdšího režimu nebylo možné vidět, jelikož téměř nebylo možné navštívit tzv. západní blok. Toto je jeden z důvodů, proč jsou často stavby bourány – například zbourání hotelu Praha v Dejvicích. Častý problém brutalistických staveb (a celkově mnoha budov z druhé poloviny dvacátého století) je jejich integrace do veřejného prostoru. Stavby, jejichž proporce jsou často postaveny v nadlidských velikostech, je obtížné adaptovat na místa, která lze jednoduše používat lidmi. Dalším častým problémem je nedostatečný přístup pro osoby s pohybovými omezeními, což není problém architektonického slohu jako takového, ale spíše dobou, kdy byly budovy postaveny.

Zde je galerie brutalistických staveb v Praze, které fotil Vojtěch Mužík

Napište odpověď