Vědci vytvořili roboryby, které sbírají mikroplasty a umí se sami opravit

            Znečištěná voda je velkým problémem i do budoucna, který jen tak nezmizí. Plasty nejen že znečišťují planetu, ale jejich mikročástice se dostávají do potravin, do vody a usmrcují některé živé organismy. Tým vědců ze Sečuánské univerzity má zdánlivou odpověď a částečné řešení do budoucna, v podobě malých robo-rybek, které budou plavat oceánem a nabalovat na sebe nečistoty z vody.

Robo-rybka je dlouhá pouze 13 milimetrů a díky laserovému systému v ocase se dokáže pohybovat až 3 centimetry za sekundu, což je stejná rychlost, jakou se ve vodě pohybuje plankton. Rybka je vyrobená z materiálu podobného perleti čili vnitřní straně škeblí. Vědci materiál vytvořili vrstvením spousta mikroskopických plátů molekul, podle specifického vrstvení pravé perleti. Tento materiál je sám o sobě pružný a dokáže unést až 5 kilogramů nákladu. Jeho schopností je ale také to, že dokáže díky silným chemickým vazbám mezi mikroplasty a elektromagnetickým interakcím na sebe navázat těžké kovy, antibiotika nebo organická barviva. Vědci mohou nasbíraný odpad dále zkoumat a zjistit stupeň znečištění vody a co vše za škodlivé látky se v ní nachází.

Rybka nabalující na sebe nečistoty
Foto: Reuters

Materiál by měl mít i samo regenerační schopnost. Ta nejspíš bude potřeba, jelikož vědci předpokládají částečné poškození v rozbouřených vodách. Údajně by se měla robo-rybka sama regenerovat z téměř 90ti procent, ale tuto schopnost materiálu je potřeba více zkoumat.

Vědci robůtky zkouší zatím v laboratořích. Plavat dokážou jen na hladině, což při sběru mikroplastů představuje problém, jelikož jsou i hlubinách. Výzkum tedy pokračuje, aby mohli plout i hlouběji pod hladinu. „Domnívám se, že je nanotechnologie velkým příslibem pro stopovou absorpci a sběr a detekci znečišťujících látek. Nejenže zlepšuje efektivitu, ale zároveň snižuje provozní náklady,“ dodává k prezentaci projektu jedna z vedoucích výzkumu Wang.

Napište odpověď