STUDENTI SE NAUČÍ MÉNĚ, KDYŽ SE SOUSTŘEDÍ NA VÍC VĚCÍ ZÁROVEŇ

Provozování více činností naráz je dnes samozřejmou součástí života. Zvykli jsme si přepínat pozornost stejně jako aplikace na počítači. Když se zeptáte studentů, odpoví vám, že s tím nemají problém. Líbí se jim dívat se na televizi, poslouchat hudbu, číst a psát zprávy, zatímco dělají domácí úkoly nebo studují. Domnívají se, že mohou vykonávat více činností najednou i během učení. Číst dále