Nový systém přijímaček: Změna k lepšímu nebo katastrofa? Ptaly jsme se deváťáků!

12. a 15. dubna se po celé České republice psaly přijímačky na střední školy. Letošní přijímací řízení bylo něčím speciální, protože se změnil systém JPZ (jednotné přijímací zkoušky). Tyto změny byly často probírané i v médiích, nás ale především zajímalo, jaký na to mají názor letošní deváťáci.

Přijímačky na střední školy jsou každoročně řešeným tématem. Míst na školách je málo, kvůli silným ročníkům v posledních letech stále stoupá počet nepřijatých, okolo přijímaček se točí velký byznys… Letos se toto téma řešilo o to víc, že se systém přijímacích zkoušek měnil.

K jakým změnám došlo?

Deváťáci si letos mohli nově podat přihlášky až na tři školy (nebo obory) plus dvě umělecké školy. Doteď se přihlášky podávaly pouze na dvě školy (a dvě umělecké). Cermat testy se psaly tento rok, stejně jako v minulých letech, dvakrát, žáci ale dostali místo konání JPZ přidělené podle vzdálenosti a kapacity školy a mohli zkoušku skládat dvakrát na stejném místě. Přihlášku na SŠ bylo nově také možné podat elektronicky přes systém DiPSy. Zároveň ale pořadí škol na přihlášce určovalo prioritu uchazečů, což znamená zrušení odvolání, ale i možnosti zpětného rozhodnutí, na kterou školu dítě půjde (nejde být přijat na více škol). Pokud by uchazeč nechtěl nebo nemohl nastoupit na školu, na níž byl přijat, může si podat přihlášku v druhém kole přijímaček. Zrušeny byly také zápisové lístky a deváťáci si počkali na výsledky celý měsíc, protože se oproti minulým létům čekalo na výsledky z náhradních termínů.  Díky tomu se nemuselo nechávat pár volných míst pro uchazeče, kteří píší test v náhradním termínu.

Proč se vůbec systém měnil?

Minulý rok nastal velký chaos kvůli velkému počtu nepřijatých dětí. Až polovina uchazečů se nedostala na žádnou školu a museli čekat, až ti, kteří se dostali, podají zápisové lístky a uvolní se nevyužitá místa těch, kteří by se dostali na obě školy. Čekalo se na odvolání, ale současně se už podávaly přihlášky do druhého kola a mezi lidmi propukala panika. Aby se předešlo chaosu, rozhodla vláda, že se systém změní. Jenže změna takovéto zásadní věci není jen tak, a právě kvůli způsobu a podmínkám změny bylo toto téma tak kontroverzní.  Podle ředitele Cermatu Miroslava Krejčího to však byla jediná možná cesta a stojí si za tím. Digitalizace by měla celý proces značně usnadnit a priority by zase měly zajistit větší jistotu. V podcastu Ptám se já Krejčí řekl, že to dělali primárně pro ředitele a pro rodiče, ne pro politiky. Nás ale z pozice studentek, které si ještě živě pamatují, jak přijímačky samy skládaly, především zajímalo, jak systém vyhovuje letošním deváťákům a jaký mají na změny názor.

Průběh přípravy a vytváření nového systému

Příprava a spuštění systému bylo předmětem mnoha diskusí vzhledem k tomu, jak příprava probíhala. Z časových důvodů byla totiž zrušena veřejná zakázka a práce byla svěřena přímo Cermatu. Systém se proto mohl zprovoznit už tento rok. Nejvíce kontroverzní však byl způsob, jak Cermat systém připravoval. Zdálo se téměř nereálné, aby systém vznikl do stanoveného data. Ředitel Cermatu pro vytvoření nového systému DiPSy najal programátory, kteří pracovali na dohodu. Z časových důvodů pracovali 16 a více hodin denně po několik měsíců. Další spornou věcí bylo zapojení syna ředitele Cermatu do prací. Ten ale údajně za svou práci na DiPSy neměl dostat žádné peníze.

Reakce médií a veřejnosti

Tvorba nového systému se setkala s kritikou veřejnosti i médií. Velmi medializované bylo to, že celý systém vznikal prakticky „na koleně“. I když ředitel Cermatu všechny ujišťoval, že vše dokážou stihnout v termínech a ministr školství na sebe za to vzal zodpovědnost, celý systém byl vytvářen velmi narychlo a za šílených podmínek, takže není divu, že vyvolal mnoho pochybností. Přestože mnohé kontroverzní věci ohledně vývoje nového systému byly medializované a probírané veřejností, to nejšílenější prý stále zůstává za oponou.

Názory deváťáků

Názory deváťáků jsme zjišťovaly pomocí dotazníku, který jsme rozeslaly ještě před přijímačkami do různých škol. Dotazník vyplnilo celkem 100 žáků z waldorfských, klasických i Montessori škol. U některých otázek se převážná většina dotazovaných shodla, u jiných se názory značně lišily.

Online přihlášku využili téměř všichni tázaní a překvapilo nás, že všem fungovala, byť některým s komplikacemi.

Deváťáci měli také možnost nám na konci dotazníku napsat jakýkoliv další názor ohledně přijímaček. Zde je pár vybraných:

„Přijde mi blbý, když nějaká škola bere vysvědčení a jiná ne.“

„Nebudou brát k přijímačkám vysvědčení (jak na kterých školách, ale na mnohých ho neberou), tudíž jsme se minulý rok snažili zbytečně, já jsem spoléhala na to, že bych mohla z vysvědčení dostat dost bodů a teď nic…“

„Ty priority jsou hrozná blbost.;)“

„Na p***, že není odvolání.“

„Měly by být znovu zavedený odvolání.“

„Míst na školách je stále málo, a proto jsou přijímačky tak zbytečně těžký.“

„Cermati testy mi nedávají absolutní smysl. Jsou tam naprosto nesmyslné a v budoucnu s největší pravděpodobností nevyužitelné úlohy (jak v čj tak v mat). Hlásím se na zdravotnickou školu obor praktická sestra, kde je naprosté minimum matematiky (logicky asi nebudu jako sestra potřebovat algebru atd.). Celé je to jen o porovnávání dětí mezi sebou. Moji rodiče pořád říkají, že je to „jenom jeden test“ a že když to pokazím „tak se nic neděje“, ale já se opravdu chci stát nemocniční sestrou. Ty přijímačky mě hrozně stresují. Vsadím se, že nejen mě, ale i spoustu dalších deváťáků. Přitom existuje spousta jiných možností, jak nás rozdělit na ty chytřejší a hloupější. Samozřejmě chápu, že ostatním deváťákům z normálních základních škol to může připadat jako úplně normální věc.“

„Myslím, že Cermat testy neříkají vůbec nic o inteligenci jedince, ale jsem ráda, že jsou pro všechny školy a obory sjednocené.“

„Líbí se mi, že podávání přihlášek zprovoznili online. Neslo to ale spoustu komplikací a za mě, kdyby to dělali v předstihu, tak to bude fajn. Oceňuju, že si můžu dát až 5 přihlášek. Je jen trochu blbé, že si musíš striktně určit priority a pořadí. Protože kdyby se pak někdo rozhodl jinak, má smůlu.“

Ať byla změna systému JPZ dobrým či špatným krokem, způsob přijímaček stále není ideální. S přijímačkami je spojen velký byznys a systém není úplně spravedlivý, především k dětem z chudších rodin nebo těm, které nedostanou od svých rodičů takovou podporu. Další možnou změnou by podle ředitel Cermatu mohlo být psaní Cermat testů ještě před podáváním přihlášek na školy. To, jestli se systém bude v nejbližší době nějak vyvíjet k lepšímu, ale zatím nevíme.