Haiku

Haiku je tradiční japonská básnická forma, která se skládá ze tří řádků s počtem slabik 5-7-5. Tyto básně často zachycují přírodní scény nebo momenty krásy a jednoduchosti.

Vlastní haiku:

Moře

Moře se leskne,

vlny svou píseň pějí,

racci zpívají.

Sakura

Růže kvetoucí,

sakura ve větru tančí,

jaro přichází.