Nahradí umělá inteligence pracovní pozice ?

V poslední době přibylo do světa mnoho programů, které jsou považovány za umělou inteligenci.

Nejznámější z nich je ChatGPT, inteligence která funguje tak, že si daný uživatel s programem může psát a ptát se ho na otázky, nebo mít po programu požadavky. Program má v sobě převážně veškeré texty, které byly kdy napsány. Od odborných knih až po časopisy a příručky. Program působí opravdu velmi futuristicky, protože téměř vždy udělá to, co po něm žádáte. Dokáže skoro vše, co se týká psaného textu. Jediným limitem je vaše představivost. Program je velmi vyspělý algoritmus, který jako následující slovo napíše slovo takové, které se nejvíce krát opakuje po předchozím slově. Jinými slovy to hledá možnost, na kterou je největší pravděpodobnost, že se zrovna ptáte. Jestli s odpovědí nejste spokojeni, stačí programu říct a program odpověď změní.

ChatGPT byl spuštěn jako prototyp 30. listopadu 2022 a rychle si získal pozornost pro své podrobné a dobře formulované odpovědi v mnoha oblastech znalostí. Podle slovního zadání může například psát počítačové programy, poezii nebo obchodní korespondenci. Dokázal by dokonce složit přijímací zkoušky na právnickou fakultu, byť by byl mezi horšími. Z toho důvodu byl již studentům některých škol zakázán, aby ho nemohli využívat k podvádění při psaní školních prací. Za významnou nevýhodu je však považována jeho nerovnoměrná faktická přesnost. Po vydání ChatGPT byla firma OpenAI oceněna na 29 miliard amerických dolarů.

DALL-E  program na vytvoření obrazů.

Program DALL-E Vám dokáže vytvořit přesné obrazy podle toho, co mu zadáte. Jak už jsem výše zmínil, limitem je vaše představivost. DALL-E vám na požadovaný obraz, vytvoří během pár sekund několik verzí. Když se Vám něco nelíbí, nebo jste si část obrazu představovali jinak, tak stačí napsat konkrétně co je špatně a program Vám za dalších pár sekund obraz vylepší. Minulý rok vyhrál malířskou soutěž člověk, který použil čistě DALL-E. Když to přiznal, tak to spoustu lidí pobouřilo a spoustu lidí uchvátilo. To je důkaz toho, jak přesně a reálně dokáže program obraz vygenerovat.

DALL-E a DALL-E 2 jsou modely strojového učení vyvinuté společností OpenAI pro generování digitálních obrazů na základě popisů. Model DALL-E byl odhalen společností OpenAI v příspěvku na blogu v lednu 2021 a využívá verzi GPT-3 upravenou pro generování obrázků. V dubnu 2022 oznámila společnost OpenAI nástupce DALL-E 2, který má generovat realističtější obrázky ve vyšším rozlišení, které „dokáží kombinovat pojmy, atributy a styly“.

Společnost OpenAI nezveřejnila zdrojový kód ani pro jeden z modelů, ačkoli výstup z omezeného výběru ukázkových výzev je k dispozici na webových stránkách OpenAI. Dne 20. července 2022 vstoupil DALL-E 2 do fáze beta, kdy byly pozvánky zaslány 1 milionu čekatelů. Přístup byl předtím omezen na předem vybrané uživatele pro výzkumný náhled kvůli obavám o etiku a bezpečnost. Dne 28. září 2022 byl DALL-E 2 zpřístupněn komukoli a požadavek na čekací listinu byl zrušen, uživatelé mohou zdarma vygenerovat určitý počet snímků a další si mohou zakoupit.

Napište odpověď