Hudba a její vliv na člověka

Podle dochovaných nástěnných maleb si můžeme být skoro až jisti, že hudba provázela člověka již v pravěku. Je pro nás neodmyslitelnou součástí života, neboť přináší mnoho pozitivních emocí, novou energii a je často součástí léčebných terapií. Hudba plní společenskou a duchovní funkci, provází totiž mnoho významných událostí, jako jsou např. pohřby, svatby, či korunovace. Bez ní bychom si i těžko představili jakýkoliv film (díky hudbě se do filmu dokážeme lépe vžít, pochopit situaci a odnést si z něho lepší zážitek), či reklamu (hudba v reklamě upoutá větší pozornost a napomáhá si ji lépe zapamatovat). V dnešní době existuje již opravdu mnoho hudebních žánrů – rock, pop, jazz, vážná hudba, metal, blues, elektro hudba, folk, hip hop, alternativní rock, reggae… a mnoho dalšího.

Vnímáme hudbu všichni stejně?

Pro každého jedince může hudba znamenat něco jiného. Někdo v ní vidí mnoho inspirací a příjemné povzbuzení, pro někoho je hudba zdrojem energie a někdo v ní vidí celý smysl života. Mnohdy oblíbený žánr prozradí kus o jeho osobnosti. Je dokonce i dokázané, že hudba ovlivňuje osobní jednání a sociální chování člověka.

Je mnoho teorií pojednávajících o tom, jak hluboko do našeho nitra dokáže hudba proniknout. Existuje teorie tří vrstev naší psychiky a tří vrstev uměleckého díla. Při poslouchání hudby tělo v první vrstvě vnímá kmitočty, které následně mozek zpracuje a vytvoří psychický obraz hudby. Dále hudba proniká do nejhlubší vrstvy vnímání – k mysli, emocím a paměti. Díky tomu dokážeme posoudit, jak na nás působí a jaký má potenciál. Při nedostatečném vnímání se stane, že hudba do všech vrstev nepronikne. Je důležité se na hudbu soustředit a přemýšlet o ní, neboť nám to umožní pronikat čím dál hlouběji do naší mysli a objevit sama sebe.

Převážně klasická vážná hudba pozitivně působí na rozvoj lidských schopností, jako je řeč, pohyb, chování, pozornost, emoce, intelekt nebo představivost. Nejdoporučovanějším skladatelem je W.A.Mozart.

Hudba a emoce

U hudby je již dávno známo, že ovlivňuje a prohlubuje emoce. Dokonce hudba v tomto ohledu předčí výtvarné umění, jelikož je v člověku schopna vyvolat více emocí než zrakový vjem výtvarného díla.

„Hudba ovlivňuje duševní rozpoložení rychleji a intenzivněji než kterékoliv jiné umění. Ostatní umění nás přemlouvají, hudba přepadá.“

                                                                                                                                         Eduard Hanslick

Jak nám může hudba odlehčit život?

Hudba dokáže výrazně zkreslit subjektivní vnímání času, proto ji lidé rádi poslouchají při dlouhé cestě dopravou. V obchodech se začala také pouštět, jelikož se poté zákazníkovi lépe čeká ve frontě. Podle výzkumu tempo hudby ovlivňuje chování zákazníků. V restauraci s pomalejší hudbou zákazníci zůstali déle, a tak je tomu i v obchodě. Jak se ale říká, „sto lidí, sto chutí“, takže je to poměrně subjektivní pohled. U populární hudby je velmi často kladena větší pozornost na interpreta a jeho image než na hudbu samotnou. Lidi zajímá jeho osobní život, jelikož si poté k jeho hudbě utvoří větší vztah.

V dnešní době jsme hudbou doslova zahlceni, což ale neznamená, že ji vždy kvalitně vnímáme. Pomalu se stává i to, že hudba vyhledává posluchače, a ne posluchač hudbu (např. v restauraci, autobuse, obchodě). Díky technologiím ji bereme jako velikou samozřejmost, protože je pro nás snadno dostupná a někdy zapomínáme na její opravdové kvality.

                                                                                                                                             Marie Kora Jílková

Zdroje: Bakalářská diplomová práce „Vliv hudby na člověka“, Jaroslava Říhová

muzikantiakapely.cz