Až třetina všeho jídla na světě se vyhodí!

Pokud vás tento fakt také znepokojuje, pak je tento článek právě pro vás.

Organizace Zachraň jídlo už od roku 2013 usiluje o snížení plýtvání jídlem a také o systémové změny v darování jídla. I když se v posledním desetiletí povedlo mnohé změnit, je tento fenomén stále aktuální, a proto organizace pokračuje v hledání řešení daného problému pomocí nových projektů, kampaní a inovací.

Od samého začátku pořádá happeningy, workshopy a vzdělávací kampaně, čímž se daří dostat problematiku do širšího povědomí společnosti a upozornit na konkrétní témata spojená s plýtváním, například na rozdíl mezi minimální trvanlivostí a datem spotřeby, na vyhazování esteticky nevyhovující zeleniny nebo na možnost darování pokrmů z jídelen.

Konkrétním výstupem je webová stránka, kde přes 10 000 lidí vyplnilo formulář, ve kterém se vyjádřilo ve prospěch prodeje pokřivené nebo vzhledově nevyhovující zeleniny a ovoce. Následně potravinové řetězce jako Tesco, Rohlík nebo Penny přidaly do nabídky právě toto ovoce a zeleninu.

Nadále organizace pomohla změnit některé zákony a vyhlášky. Například vnesla do veřejného prostoru problém 15% DPH, kterou museli obchodníci platit při darování jídla potravinovým bankám. To se podařilo zrušit a díky tomu se zvýšilo množství jídla proudící do potravinových bank. V současnosti se snaží o odstranění bariér pro darování nevydaných pokrmů z příspěvkových organizací (například školních jídelen). 

Také zachránila desítky tun potravin, kdy během paběrkování dobrovolníci sesbírali a zachránili ovoce a zeleninu, kterou z nějakého důvodu nemohli zemědělci sklidit a darovali čerstvé potraviny potravinové bance.

Podařilo se zprostředkovat vazby mezi gastroprovozy a charitativními organizacemi nejen v Praze, ale i v dalších městech, a umožnit záchranu porcí jídla, které jsou dále darovány potřebným.

Jak můžete pomoci vy?

Jedna z možností je finančně přispět organizaci Zachraň jídlo, která díky těmto prostředkům zabrání plýtvání a předá nevyužité porce jídla potřebným. Pokud si nemůžete dovolit přispět finančně, je mnoho dalších možností jak přispět. Můžete nabídnout službu např. grafické práce, tisk, moderování akcí, telekomunikační služby…, přispět materiálním darem, který se bude hodit v činnost organizace, domluvit se na spolupráci, přihlásit se jako dobrovolník na paběrkování nebo alespoň odebírat newsletter, kde se dozvíte důležité novinky o neplýtvání. Důležité je hlavně jednat zodpovědně sám za sebe a začít si vážit jídla ve vlastní domácnosti.

A co chce organizace do budoucna?

Její vizí je, aby se ve světě s jídlem zacházelo s respektem, aby bylo plýtvání jídlem společensky nepřijatelné, a proto bylo redukováno na nejnižší možnou úroveň ve všech fázích procesu zpracování potravin.

zdroje: