VĚTRNÉ MLÝNY A WATER MANAGEMENT V NIZOZEMSKU

Mohli byste si myslet, že větrné mlýny slouží pouze ke mletí mouky. To ovšem není úplně pravda. Samozřejmě některé tak fungují, ale zdaleka ne všechny. Větrné mlýny se také používají na vyčerpávání vody. O tom jsem se osobně ponaučil v zemi, která je mlýny nejproslulejší ze všech – v Nizozemsku. Tento způsob využití mlýnů je v Nizozemsku hojně praktikován, využívá se už od 13. století. Rozloha země je díky tomu více než o čtvrtinu větší.

Mlýny se dá vyčerpat i celé jezero či jiné velké vodní plochy. V Nizozemsku to fungovalo tak, že postavili val kolem jezera, za kterým byl zhotoven velký vodní kanál. Do onoho kanálu se poté pomocí mlýnů čerpala voda z jezera. Nebylo to ovšem tak jednoduché, jelikož větrný mlýn je schopen snížit hladinu vodní plochy pouze o jeden metr. Proto bylo potřeba několik mlýnů v řadě za sebou. To fungovalo tak, že jeden mlýn stál téměř na dně jezera, odkud čerpal vodu do kanálu, který vedl k dalšímu mlýnu. Ten vyčerpal vodu zase o další metr výš, do kanálu, který vedl k dalšímu mlýnu. Takto to pokračovalo, až se voda dostala k nejvýše položenému mlýnu. Tím byla voda přečerpána do hlavního kanálu na druhé straně valu. Většinou bylo potřeba takovýchto uskupení mlýnů na jedno jezero více.

S příchodem parního stroje začalo využití mlýnů upadat, protože parní stroj byl výkonnější a zvládl více práce. Mlýny začaly pomalu chátrat. Některé byly zničeny požáry nebo při válečných konfliktech a jejich majitelům se už nevyplatilo je opravovat. Nakonec z původních cca 9 000 větrných mlýnů zůstalo pouze kolem 950 mlýnů. Ty jsou nyní přísně chráněné a je o ně pečováno, z některých jsou udělána muzea, a tak si každý může prohlédnout, jak se v takovém mlýnu žilo a jak funguje. Mlýny už ovšem slouží jen na okrasu a jako památka a symbol Nizozemska. Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že tento symbol dodává krajině jedinečný ráz. Pro práci, na kterou dříve bylo potřeba okolo dvaceti mlýnů dnes stačí dvě elektrická čerpadla.

Aby mlýn zůstal v pořádku, je potřeba ho čas od času nechat běžet. To ovšem není tak jednoduché, hlavně za silného větru. Může se totiž stát, že se mlýn roztočí příliš rychle a už nejde zastavit, v krajním případě se kvůli tomu může i roztrhnout. Nizozemská vláda proto otevřela tříletý učební obor zaměřený na obsluhu větrných mlýnů. Takže jsou všechny mlýny ve správných a povolaných rukou.

Napište odpověď